Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti - eKupi.hr - Vaša internet trgovina
01 333 8888
Katalog proizvoda

Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Informacije o trgovačkom društvu

Ekupi d.o.o. za trgovinu i usluge i turistička agencija
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb 

Adresa elektroničke pošte:
podrska@ekupi.hr

Info telefon:
01/333 8888
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 22:00 sata te vikendom 9:00 do 21:00 sat.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-10/8929-2/
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1100581806
IBAN HR7624020061100581806
Iznos temeljnoga kapitala društva: 3.020.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi uprave društva: Stipo Matić i Irena Langer-Breznik

Matični broj: 080738498
OIB: 67567085531
ID kod: HR – AB – 01 – 080738498  

Ekupi d.o.o. je dio M SAN grupacije

Službenik za zaštitu osobnih podataka 
Adresa i mjesto rada: Zagreb, Buzinski prilaz 10 
Službeni e-pretinac: voditelj@ekupi.hr


Politika poslovanja u suzbijanju korupcije i mita
Standarde poslovanja tvrtke Ekupi d.o.o. u prevenciji korupcije možete pročitati ovdje.

Opće odredbe

Tvrtka Ekupi d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ekupi.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ekupi.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice ekupi.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Ekupi d.o.o. te prihvaća da tvrtka Ekupi d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Ekupi d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Ekupi d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Ekupi d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama.

Tvrtka Ekupi d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Ekupi d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Ekupi d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na ekupi.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Ekupi d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE EKUPI D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica ekupi.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Ekupi d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Ekupi d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Ekupi d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Ekupi d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici ekupi.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice ekupi.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Ekupi d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Ekupi d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Ekupi d.o.o.   neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Ekupi d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Ekupi  d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Ekupi d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici eKupi.hr i na eKupi.hr stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Ekupi  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Ekupi d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Ekupi d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Ekupi d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Ekupi d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Ekupi d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Ekupi je registrirani žig  tvrtke Ekupi  d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

Ekupi.hr je registrirana domena tvrtke Ekupi d.o.o.

Tvrtka Ekupi d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Ekupi d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Ekupi d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ekupi.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Ekupi d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Ekupi d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ekupi.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ekupi.hr Internet stranice. 

Sjedište tvrtke Ekupi d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.


U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Ekupi sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Ekupi d.o.o. bit će korišten termin Ekupi, dok se termin eKupi koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice ekupi.hr

Uvjet za korištenje eKupi Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga eKupi Internet stranice.

eKupi poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti.

eKupi preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun eKupi. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezik komunikacije na ekupi.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Ekupi d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka Ekupi d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Ekupi d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na eKupi web trgovini je opisan ovdje: http://www.ekupi.hr/Kako-kupovati-na-eKupi-243160.aspx

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na eKupi web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Ekupi dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Ekupi d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Ekupi dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s eKupi web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Ekupi d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Ekupi d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Ekupi te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Ekupi i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas eKupi posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: eKupi d.o.o., Distribucijski centar Rugvica, Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica.

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Ekupi d.o.o. na info broj ili mail adresu podrska@ekupi.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Ekupi. Ekupi poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. eKupi obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Ekupi preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:    

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga eKupi preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici eKupi prilikom izbora proizvoda.    

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Ekupi. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
  
- ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte eKupi. Ako eKupi organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. 

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.    

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Ekupi obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Ekupi neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. 

Ekupi obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Ekupi obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

Ekupi obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Ekupi neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Ekupi preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ekupi ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Ekupi odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
    
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Ekupi.
Ekupi  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 01/333 8888 ili putem maila podrska@ekupi.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Ekupi će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.


Ekupi  putem svoje Internet stranice obavještava kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca. Lokacije se mogu naći na linku: http://www.elektrootpad.com/prikupna-mjesta.

Načini plaćanja

eKupi Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. eKupi Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama: 
 • Visa, Mastercard, Meastro i Diners jednokratno
 • Premium Visa kreditnim karticama do 24 rate
 • Diners kreditnom karticom do 24 rate
 • Mastercard i Visa Avenue Mall kreditnim karticama Zagrebačke banke do 24 rate
 • Visa Inspire i Maestro karticama Privredne banke Zagreb do 24 rate
3. Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našem skladištu u Distribucijskom centru Rugvica:

Distribucijski centar Rugvica 
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 01/333 8888, a prilikom preuzimanja donesite na recepciju skladišta kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 01/333 8888

Radno vrijeme skladišta: 
Ponedjeljak - petak: 08:00-17:00 h
Subota: 08:00-13:00 h

Distribucijski centar Rugvica
Logističko-distributivni centar smješten je na istočnoj strani grada Zagreba, na lokaciji Rugvica, Dugoselska cesta 5. Rugvica se nalazi na autocesti A3 od Zagreba prema istoku Hrvatske, odmah iza ulaza na autoput Ivanja Reka. Nakon naplatnih kućica nalazi se izlaz Rugvica. Cestarina od ulaza Ivanja Reka iznosi 3,00 kn za I. kategoriju vozila.

Poklon Bon/Kod
eKupi poklon bon/kod je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem eKupi Internet stranice.
Bon/kod nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na eKupi bon/kod ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. eKupi bon/kod ne može biti zamijenjen za novac. Poklon bon/kod nije moguće kombinirati ili zbrajati s drugim poklon bonovima/kodovima te je na jednoj narudžbi moguće iskoristiti jedan poklon bon/kod. Ukoliko nije drugačije naznačeno, poklon bon/kod korisnik može iskoristiti jednom na jednoj narudžbi.

Kupi odmah
eKupi svojim Kupcima kroz opciju „Kupi odmah“ osigurava pojednostavljeni proces plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Kada prilikom kupnje Kupac izabere opciju “Zapamti za sljedeću kupnju“ aktivira se proces u kojem će njegovi osobni podaci Kupca (adresa, broj kartice) biti pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica eKupi koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci se aktiviraju od strane Corvus Info d.o.o.  samo kada Kupac kod slijedeće kupnje zatraži opciju “Kupi odmah“ radi procesuiranja konkretne transakcije.

Kupac uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka jednostavnim klikom na polje „Zapamti moje podatke“ unutar svog profila korisnika, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom slijedeće kupnje unositi podatke samostalno.

Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. eKupi stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Opcija „Kupi odmah“ je dostupna korisnicima sljedećih kartica:
 • American Express
 • Diners
 • MasterCard, VISA osim kartica izdanih od Zagrebačke banke
 • Maestro izdanim od strane sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische Bank, Splitska banka, Raiffeisen Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Sberbank i Banka Kovanica

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Ekupi d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/333 8888 ili putem e-maila: podrska@ekupi.hr.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja eKupi tržnica

1.   OPĆE ODREDBE

1.1.       Tvrtka eKupi d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni eKupi.hr, na World Wide Web mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2.       U okviru eKupi Internet stranice eKupi tržnica Ekupi d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge eKupi tržnica i to  Prodavatelja i  Kupca, te  organizira transport predmeta prodaje. 

2.   ODGOVORNOST EKUPI TRŽNICE 

2.1.       Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o privatnosti eKupi tržnice korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na eKupi tržnici elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na eKupi tržnici. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se eKupi odnositi sukladno Izjavi o privatnosti koja je objavljena na Internet stranici eKupi. eKupi poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja eKupi tržnica te Izjavu o privatnosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga eKupi tržnice kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2.       Korisnicima usluga koje pruža eKupi tržnica smatraju se registrirani korisnici.
2.3.       Korisnik izričito prihvaća da eKupi d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika  usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima  Republike Hrvatske. 
2.4.       eKupi d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.eKupi.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.  
2.5.       eKupi tržnica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile. 
2.6.       eKupi tržnica zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja. 
2.7.       eKupi d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja eKupi tržnice, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.  
2.8.       eKupi d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9.       eKupi Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti eKupi na e-mail adresu podrska@eKupi.hr.  
2.10.    eKupi tržnica ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite eKupi na podrska@eKupi.hr.  
2.11.    eKupi tržnica zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima eKupi ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.  
2.12.    Odnosi na eKupi tržnici odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice eKupi tržnice) uz trgovinsko zastupanje eKupi d.o.o. putem eKupi  Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.  
2.13.    Ugovor o trgovinskom zastupanju možete vidjeti ovdje www.eKupi.hr/marketplace/ugovor
2.14.    Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na eKupi Internet stranici, EKupi d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3.   PRAVILA ZA KORISNIKE eKupi tržnica

3.1.       Putem eKupi tržnice nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji: 
 •  lijekova 
 •  medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda 
 •  eksploziva 
 •  duhanskih proizvoda 
 •  oružja 
 •  pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na  daljinu uređena posebnim propisima. 
Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće: 
 • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja. 
 • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete 
 • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu      
 • odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i eKupi te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi     
 • negativno  manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja 
 • manipulirati s cjenovnom strukturom eKupi naknada odnosno troškova 
 • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte 
 • zaobići pravila eKupi tržnice suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun eKupi tržnice i korisnički broj trećoj strani bez EKupi saznanja 
 • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi eKupi tržnici ili interesima vlasništva korisnika eKupi tržnice 
 • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

4.   UVJETI KORIŠTENJA USLUGA eKupi tržnica

4.1.       Uvjet za korištenje eKupi tržnice je uspješna registracija na eKupi tržnici. Link za registraciju pogledajte OVDJE. U okviru registracije novom korisniku bit će ponuđen prihvati ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje eKupi tržnice. Bit će potrebno ponovno verificirati mail kako bi registracija bila uspješna.  eKupi tržnica nakon registracije provjerava identitet pravnih osoba putem tvrtke za procjenu boniteta – Coface d.o.o. ili neke druge ovlaštene tvrtke, kako bi utvrdili njihovo postojanje.  Svrha toga je potpuna zaštita krajnjeg korisnika.
4.2.       Nakon potvrđene registracije  potrebno je potpisati Ugovor o trgovinskom zastupanju, koji se nalazi na www.eKupi.hr/marketplace/ugovor. Pravne osobe trebaju tekst ugovora potpisati od strana ovlaštene osobe i dostaviti ga na adresu Ekupi d.o.o. Buzinski prilaz 10. 10010 Zagreb.
4.3.       Nakon toga moguće je pozicionirati ponudu na eKupi tržnica u za to predviđeno sučelje za Prodavatelje.
4.4.       eKupi d.o.o.  naplaćuje naknade za usluge koje pruža Prodavatelju i Kupcu u tijeku postupka kupoprodaje. Iznosi naknade vidljivi su na http://www.ekupi.hr/Naknade-za-koristenje-272332.aspx. eKupi tržnica može bez ikakvih najava  promijeniti iznos naknade uz prethodnu najavu o tome. Za Prodavatelja i Kupca su važeće naknade prema važećem cjeniku koji je na snazi u trenutku prispijeća kupoprodajne cijene od strane Kupca na račun eKupi trgovinskog zastupnika.
4.5.       eKupi tržnica se obvezuje da će uplaćeni iznos kupoprodajne cijene koji je uplatio Kupac proslijediti Prodavatelju tek nakon potvrde Kupca da je primio robu te ukoliko nije jednostrano raskinut Ugovor od strane Kupca u zakonskom roku od 14 dana. Sredstva od kupnje se umanjuju za naknade utvrđenom cjeniku objavljenom na http://www.ekupi.hr/Naknade-za-koristenje-272332.aspx
4.6.       Potvrdu o primitku robe dostavlja dostavna služba eKupi tržnica ili za to ovlaštena osoba - elektroničnim putem.
4.7.       Kupci na eKupi tržnici mogu koristiti sve mogućnosti plaćanja koje eKupi ima u  redovnoj ponudi (plaćanje virmanom, općom uplatnicom, e-bankingom, kreditnim karticama i pouzećem).
4.8.       Troškovi koji nastaju za različite načine plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka, provizija kartičara, za procesuiranje Internet Payment Gatewaya,  i plaćanje pouzećem preuzima u cijelosti eKupi.  eKupi tržnica zadržava prava da u bilo kojem trenutku odluku o troškovima plaćanja promjeni uz prethodnu najavu prodavateljima putem Internet stranice eKupi.

5.   KOMUNIKACIJA IZMEĐU EKUPI TRŽNICE, PRODAVATELJA I KUPCA

5.1.       Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem eKupi tržnica. Također se mogu obraćati i za pomoć eKupi tržnica na kontakte koje možete vidjeti OVDJE. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem eKupi korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa Ekupi d.o.o.  
5.2.       Ukoliko smatra potrebnim eKupi Tržnica može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).  
5.3.       Pristupanjem eKupi tržnici Prodavatelj i Kupac daju ovlaštenje eKupi tržnica da ih kontaktiraju svim načinima komunikacije koje je stavio na raspolaganje eKupi kao i onim koje nije stavio na raspolaganje sve u svrhu realizacije trgovinskog zastupanja i problematike u vezi s tim a do kojih je eKupi u mogućnosti doći sa ciljem uspostavljanja komunikacije.
5.4.       Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.  
5.5.       EKupi je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni eKupi tržnica. 

6.   REGISTRACIJA PRODAVATELJA

6.1.       Svaka pravna osoba registrirana na području RH može postati korisnik EKupi tržnice.
6.2.       Pravna osoba:  
6.2.1.  Pravna osoba postaje član potpisivanjem ugovora o trgovinskom zastupanju, a nakon što prođe sve dolje navedene korake registracije: Prihvaćenjem Općih Uvjeta poslovanja i Izjave o privatnosti (davanjem suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka - pozitivni odgovor na verifikacijski email) te ispunjavanjem svih traženih podataka. EKupi tržnica prosljeđuje automatizmom registracijske podatke tvrtci Coface d.o.o. koja provjerava ispravnost unesenih podataka. EKupi administrator nakon dobivenih povratnih informacija finalno potvrđuje registraciju nakon kojeg Prodavatelj dobiva potvrdu registracije - na email adresu koji je unio prilikom registracije.
6.2.2.  Ugovor o trgovinskom zastupanju pravna osoba mora dostaviti fizički ili poštom unutar 15 dana od potvrde finalne registracije na eKupi tržnici. Po primitku ugovora o trgovinskom zastupanju eKupi tržnica završava postupak registracije i odobrava vidljivost Prodavateljevih ponuda proizvoda na Internet stranici EKupi tržnica.   

7.   OBVEZE PRODAVATELJA

7.1.       Prodavatelj je dužan predati prodanu stvar kupcu u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi , nakon što je Kupac platio kupoprodajnu cijenu. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koju prodaje na eKupi tržnica sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
7.2.       Prodavatelj je dužan u prilogu robe poslati Kupcu potpisan i ovjeren Ugovor o kupoprodaji robe. Ako to ne učini, Ekupi d.o.o. ne snosi za to odgovornost. Kupac može dobiti podatke o Prodavatelju na način utvrđen ovim Općim uvjetima radi reguliranja odnosa kupoprodaje s Prodavateljem.  
7.3.        Prodavatelj je u obavezi cijelo vrijeme trajanja Ugovora o trgovinskom zastupanju čuvati pristupnu lozinku koja mu je potrebna za korištenje eKupi tržnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim osobama. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Prodavatelj kao i ostali članovi to čine na isključivu vlastitu odgovornost.  
7.4.       Sadržaji koje Prodavatelji objave na eKupi tržnici mogu sadržavati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi na stranice u okviru Internet stranice EKupi. eKupi tržnica sadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Internet stranice EKupi.
7.5.       Prodavatelji se obavezuju da sadržaj koji unose na eKupi tržnica neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera. EKupi tržnica ima pravo da od prodavatelja koji je unio, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje po cjeniku eKupi tržnica za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na EKupi tržnici. Prodavatelji se obavezuju da navedeni iznos isplati na račun EKupi d.o.o., u roku od 7 dana od dana dostavljanje fakture pod prijetnjom prisilnog izvršenja.
7.6.       Korisnicima eKupi tržnice nije dozvoljeno blokiranje, prekrivanje ili prepravljanje sadržaja koji je generirao eKupi kao i bilo kakvo onemogućavanje nesmetanog rada eKupi tržnica.
7.7.       Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost eKupi tržnica kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smiju poduzimati radnje koje mogu dovesti do neodgovarajuće i pretjerane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja EKupi internet platforme.
7.8.       Ovakve aktivnosti podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti.
7.8.1.  Prodavatelj smije nuditi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. eKupi tržnica ne snosi odgovornost za prijenos vlasništva.
7.8.2.  Prodavatelj je obavezan osigurati istinite informacije o ponuđenom predmetu i  pružiti potpune informacije o isplati i isporuci.  
7.8.3.  Sve nedostatke u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem Prodavatelj mora navesti i detaljno opisati.  
7.8.4.  Prodavatelj je dužan objaviti svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.  
7.8.5.  Zabranjeno je stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
7.9.       Prodavatelj se obavezuje nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako prema EKupi d.o.o.  tako i prema Kupcu te korisnicima Internet stranice eKupi tržnica.

8.   OBVEZE KUPCA

8.1.       Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.

9.   OBVEZE EKUPI TRŽNICA U ODNOSU KUPOPRODAJE

9.1.       Ekupi d.o.o. se temeljem Ugovora o trgovinskom zastupanju s Prodavateljem obvezala na pregovaranje i posredovanje s trećim osobama u cilju sklapanja Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.  
9.2.       Ekupi d.o.o. postupa u ime i za račun Prodavatelja te je ovlašten primati ispunjenje tražbine Prodavatelja na svoj račun te se obvezuje proslijediti Prodavatelju na njegov račun primljeni iznos umanjen za naknade (http://www.ekupi.hr/Naknade-za-koristenje-272332.aspx ) najkasnije u roku 10 dana od dana kada je istekao zakonski rok za jednostrani raskid Ugovora od strane Kupca za isporučeni proizvod Prodavatelja.
9.3.       Ekupi d.o.o. nije niti prodavatelj niti kupac robe te s te osnove ne može imati ni obveze ni odgovornosti.

10.   OVLAŠTENJA EKUPI TRŽNICA

10.1.       EKupi d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika eKupi tržnica, ali može ako to procjeni potrebnim.
10.2.       Registracijom, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
10.2.1.  eKupi tržnica zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa eKupi tržnice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi eKupi tržnice, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
10.2.2.  Povodom brisanja, ni korisnik, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema EKupi d.o.o. zbog navedenog brisanja.
10.2.3.  eKupi tržnica također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
10.2.4.  eKupi sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

11.   NAKNADE I CJENIK ZA KORIŠTENJE EKUPI TRŽNICE 

11.1.       Naknade se sastoje od: ·         mjesečna naknada za korištenje EKupi platforme i uvrštenje proizvoda ·         naknada po prodanom proizvodu
11.2.       Naknade su iskazane u cjeniku eKupi tržnice.
11.3.       eKupi zadržava pravo izmjene Cjenika za eKupi tržnicu bez prethodne obavijesti prodavatelja.
11.4.       Važeći cjenik se nalazi na adresi http://www.ekupi.hr/Naknade-za-koristenje-272332.aspx
11.5.       Prodavatelj je obavezan prema Kupcu fakturirati proizvod prema uvjetima koji su bili važeći u trenutku finalizacije narudžbe kupca na EKupi tržnici. Ekupi d.o.o. ne izdaje račune za proizvode koji se prodaju na eKupi tržnica. Na to je u ovom pravnom poslu ovlašten samo Prodavatelj.
11.6.       Mjesečna naknada za korištenje platforme i uvrštenje proizvoda se naplaćuje nakon isteka obračunskog razdoblja prvi radni tjedan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Osnovica za obračun naknade je broj artikala prikazanih u ponudi na EKupi tržnici tijekom mjeseca.
11.7.       U slučaju da je prodavatelj u obračunskom razdoblju mijenjao paket za uvrštenje proizvoda, odnosno prešao iz jednog paketa u drugi dobit će obavijest.
11.8.       Naknada po prodanom proizvodu obračunava se u postotnom iznosu na osnovu kategorije gdje pripada proizvod što je definirano cjenikom http://www.ekupi.hr/Naknade-za-koristenje-272332.aspx Pod prodanim proizvodom smatra se da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 -      da je prodavatelj robu isporučio kupcu putem ponuđene dostavne službe  od strane Ekupi tržnice
 -      da je kupac potvrdio primitak pošiljke 
 -      da je istekao važeći zakonski rok za povrat proizvoda odnosno da nije uložen jednostrani raskid ugovora u zakonskom roku.
Naknada se obračunava u trenutku isplate novca prema prodavatelju od EKupi tržnice na način da se vrijednost kupoprodaje umanji za iznos naknade. Iznos naknade obračunava se po cjeniku koji je važeći u trenutku kupoprodaje. Vrijednost kupoprodaje umanjena za iznos naknade se uplaćuje na žiro račun koji je Prodavatelj unio u trenutku registracije na eKupi tržnicu.  
11.9. Refundiranje naknade  
11.9.1. Mjesečna naknada za korištenje eKupi platforme i uvrštenje se ni u kom slučaju ne refundiraju prodavatelju. 

12.    OTKAZIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

12.1.       EKupi d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtjev za registraciju, upotrebu EKupi tržnice ili korištenje drugih usluga EKupi d.o.o. bilo kojem Korisniku ili budućem Korisniku u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.
12.2.       Prodavatelj može otkazati registraciju, u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, pisanim putem s kontakt podacima sa svoje registracije.
12.3.       Prodavatelj kome je otkazana registracija zbog krivičnih dijela ili kršenja pravila  općih uvjeta poslovanja nema pravo ponovo se registrirati kao prodavatelj. 

13.   DOSTAVA

13.1.       Na EKupi tržnici dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao EKupi na cijelom teritoriju Hrvatske.
13.2.       U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na eKupi tržnici prodavatelj prima obavijest putem emaila.
13.3.       Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata putem svog profila za Prodavatelje na EKupi tržnici ispuni nalog prema dostavnoj službi gdje najavljuje točan datum, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe. Za eventualne nemogućnosti odnosno kašnjenja isporuke proizvoda prodanih na eKupi tržnica, Ekupi d.o.o. ne odgovara – taj odnos Kupac rješava s Prodavateljem jer Ekupi d.o.o. postupa po nalogu Prodavatelja.
13.4.       Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
13.5.       Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
13.6.       Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

14.   PRIGOVORI, JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT PROIZVODA

14.1.  Ekupi  posreduje u komunikaciji između kupca i prodavatelja Ekupi tržnica putem mail adrese podrska@ekupi.hr na način da je Ekupi tržnica komunikacijski kanal.  Ekupi ne sudjeluje u komunikaciji niti kao odgovorna strana niti kao arbitar. Prodavatelj je dužan odgovoriti kupcu odmah po primitku prigovora obavještavajući ga da je primio prigovor, a odgovor na prigovor dužan je dati kupcu u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora.


14.2.  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor kupac može jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe prodavatelj je obavezan postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog Ekupi će izvršiti kupcu nakon što proizvod bude vraćen prodavatelju (naveden je na računu koji je primio kupac uz robu) po uputi prodavatelja nakon što prodavatelj utvrdi visinu umanjenja vrijednosti kupljenog i vraćenog proizvoda. Komunikacija u tom smislu odvija se putem Ekupi komunikacijskog kanala između prodavatelja i kupca. Povrat robe kupac mora izvršiti prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti prodavatelju putem podrska@ekupi.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane prodavatelja.

14.3. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Slijedom toga prodavatelj preporuča kupcima: -dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici eKupi prilikom izbora proizvoda, - ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati - ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda - pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite prodavatelja i vratite proizvod bez da ste ga koristili - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Prodavatelj obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Prodavatelj neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. Prodavatelj (naveden je na računu koji je kupac primio uz proizvod)  utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.   U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Ekupi d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za izravne troškove povrata proizvoda.

14.4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak,  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. 
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene. 

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata prodavatelj je dužan dostaviti Ekupi  u roku od 10 dana putem maila te će tu obavijest Ekupi bez odgađanja proslijediti kupcu. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva . Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača    

14.5.  Odgovornost Ekupi d.o.o.  odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji  rješavaju Prodavatelj i Kupac. Ekupi d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te  ovim Općim uvjetima poslovanja.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice eKupi.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice eKupi.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Ekupi i Općih uvjeta poslovanja Ekupi tržnica. 
Ekupi d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice ekupi.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Ekupi d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 (u daljnjem tekstu eKupi) obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se Kupci Internet stranice eKupi (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Ekupi d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj@ekupi.hr   
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici eKupi  od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje eKupi putem Internet stranice eKupi.hr?  

Prilikom registracije osobe za Kupca eKupi Internet stranice, Ekupi d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.   
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti Programu vjernosti koji se nalazi unutar profila Kupca. Pristup u Program vjernosti ni na koji način nije obvezujući. Ekupi d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: Ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.  

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi Internet stranice, Ekupi d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.   

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu eKupi, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i eKupi stranicama koje su vam prikazane. eKupi preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice eKupi. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice eKupi.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici eKupi, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u Program vjernosti u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka. 

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti eKupi Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice eKupi nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici eKupi, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka. Kupac koji se prijavljuje za Program vjernosti, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijavi se, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici eKupi te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr 

S kojim primateljima eKupi dijeli osobne podatke? 

eKupi neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 
eKupi će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.  
 3. Prodavateljem proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je Ekupi d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik na eKupi tržnica (pogledaj Opće uvjete eKupi tržnica) u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o registriranom Kupcu na eKupi tržnica. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci Kupca i to: ime, prezime, adresa.   
4. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada eKupi koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
5. Corvus Info d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 OIB 43069653701 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge eKupi prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www ekupi.hr U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad , država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja
6. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer eKupi je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje eKupi izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.


Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

eKupi u trenutku plaćanja na Internet stranici eKupi, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera eKupi i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.   

eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. 
 Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ micanjem oznake s opcije „Želim koristiti moju spremljenu karticu za brzu kupnju“ na „Moj profil“, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.  

eKupi obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Ekupi d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.   
eKupi Internet stranica omogućava kupcima plaćanje putem Corvus Wallet-a. Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus Pay d.o.o. 
Kako bi kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis Corvus Wallet. 
eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Corvus Wallet-a. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za Corvus Wallet od strane Corvus Pay d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice eKupi na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s eKupi. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od eKupi cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj@ekupi.hr. 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od eKupi putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i eKupi odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka eKupi uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako eKupi provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice eKupi te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Ekupi se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, eKupi može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na eKupi Internet stranici. Zato eKupi poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu eKupi.hr     Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici eKupi.hr    Nastavak uporabe Internetske stranice eKupi od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na eKupi Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica eKupi funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 
Kolačići se mogu klasificirati kao: 
Privremeni kolačići (Session cookies)  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. eKupi.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete ekupi.hr. 
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ekupi.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. 
Koje su Vam opcije dostupne?  
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. 
 Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na eKupi Internet stranici.   

Ekupi d.o.o. 
Irena Langer Breznik, član uprave