text.skipToContent text.skipToNavigation

Kontakt


EKUPI d.o.o., za trgovinu, usluge i turistička agencija
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:
podrska@ekupi.hr

Info telefon:
01 333 8888
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 22:00 te vikendom od 9:00-21:00 sati.
Blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Za poslovne korisnike i b2b ponude:
b2b@ekupi.hr


Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-10/8929-2/
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1100581806
IBAN HR7624020061100581806
Iznos temeljnoga kapitala društva: 3.020.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi Uprave društva: S. Matić i I. Langer-Breznik
Matični broj: 080738498
OIB: 67567085531
ID kod HR-AB-01-080738498
IATA kod: 75-3 2179 4

Vrsta dozvole: Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja: 21.10.2016.
Klasa zaprimanja: UP/I-530-01/16-05/49
Ur. broj rješenja: 381-13-07/183-16-04

Ekupi d.o.o. je dio M SAN grupacije.