text.skipToContent text.skipToNavigation

15 pronađenih proizvoda
HRVATSKI PRAVOPIS - usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Milan Moguš
HRVATSKI PRAVOPIS - usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Milan Moguš
129,00 kn

17,12 €

HRVATSKI PRAVOPIS - usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Milan Moguš

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

PRAKTIČNI ŠKOLSKI PRAVOPIS S VJEŽBAMA I ZADACIMA: Marina Čubrić, Mirela Barbaroša-Šikić
PRAKTIČNI ŠKOLSKI PRAVOPIS S VJEŽBAMA I ZADACIMA: Marina Čubrić, Mirela Barbaroša-Šikić
83,00 kn

11,02 €

PRAKTIČNI ŠKOLSKI PRAVOPIS S VJEŽBAMA I ZADACIMA: Marina Čubrić, Mirela Barbaroša-Šikić

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA -  priručnik za osnovno jezično obrazovanje: Stjepan Babić, Stjepko Težak
GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA - priručnik za osnovno jezično obrazovanje: Stjepan Babić, Stjepko Težak
129,00 kn

17,12 €

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA - priručnik za osnovno jezično obrazovanje: Stjepan Babić, Stjepko Težak

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

RJEČNIK HRVATSKIH ANIMALISTIČKIH FRAZEMA, Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot,…
RJEČNIK HRVATSKIH ANIMALISTIČKIH FRAZEMA, Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot,…
159,00 kn

21,10 €

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema prvi je takav rječnik u Hrvatskoj, a jedinstven je i inovativan i izvan granica Hrvatske jer frazeološke rječnike animalističkih frazema ne nalazimo gotovo ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

HRVATSKI ŠKOLSKI PRAVOPIS -  usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš
HRVATSKI ŠKOLSKI PRAVOPIS - usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš
79,00 kn

10,49 €

HRVATSKI ŠKOLSKI PRAVOPIS - usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika: Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

Novi riječnik stranih riječi, Bratoljub Klaić
Novi riječnik stranih riječi, Bratoljub Klaić
490,00 kn

65,03 €

Bratoljub Klaić, kroatist, leksikograf i prevoditelj (1909. – 1983.), podario je hrvatskoj leksikografiji Rječnik stranih riječi koji je obilježio drugu polovicu 20. stoljeća na hrvatskom prostoru ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

HRVATI I NJIHOV JEZIK - iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, s poljskoga prevela Neda Pintarić: Barbara Oczkowa
HRVATI I NJIHOV JEZIK - iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, s poljskoga prevela Neda Pintarić: Barbara Oczkowa
339,00 kn

44,99 €

HRVATI I NJIHOV JEZIK - iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, s poljskoga prevela Neda Pintarić: Barbara Oczkowa

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA, glavni urednik Jure Šonje: Skupina autora
RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA, glavni urednik Jure Šonje: Skupina autora
580,00 kn

76,98 €

RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA, glavni urednik Jure Šonje: Skupina autora

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

HRVATSKI ČESTOTNI RJEČNIK: Milan Moguš, Maja  Bratanić, Marko Tadić
HRVATSKI ČESTOTNI RJEČNIK: Milan Moguš, Maja Bratanić, Marko Tadić
331,00 kn

43,93 €

HRVATSKI ČESTOTNI RJEČNIK: Milan Moguš, Maja Bratanić, Marko Tadić

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

FRAZEOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOJ - s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema: Mira Menac-Mihalić
FRAZEOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOJ - s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema: Mira Menac-Mihalić
250,00 kn

33,18 €

FRAZEOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOJ - s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema: Mira Menac-Mihalić

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA za gimnazije i visoka učilišta, fonologija, morfologija, sintaksa: Josip Silić, Ivo  Pranjković
GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA za gimnazije i visoka učilišta, fonologija, morfologija, sintaksa: Josip Silić, Ivo Pranjković
126,00 kn

16,72 €

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA za gimnazije i visoka učilišta, fonologija, morfologija, sintaksa: Josip Silić, Ivo Pranjković

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

RJEČNIK ASTRONOMIJE I FIZIKE SVEMIRSKOG PROSTORA: Vladis Vujnović
RJEČNIK ASTRONOMIJE I FIZIKE SVEMIRSKOG PROSTORA: Vladis Vujnović
109,00 kn

14,47 €

RJEČNIK ASTRONOMIJE I FIZIKE SVEMIRSKOG PROSTORA: Vladis Vujnović

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

PRVI ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA + DVD: Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis
PRVI ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA + DVD: Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis
139,00 kn

18,45 €

PRVI ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA + DVD: Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

PRAVOPIS HRVATSKOGA JEZIKA: Vladimir Anić, Josip Silić
PRAVOPIS HRVATSKOGA JEZIKA: Vladimir Anić, Josip Silić
380,00 kn

50,43 €

PRAVOPIS HRVATSKOGA JEZIKA: Vladimir Anić, Josip Silić

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022

HRVATSKA GRAMATIKA - priručnik za srednje i visoko obrazovanje: Skupina autora
HRVATSKA GRAMATIKA - priručnik za srednje i visoko obrazovanje: Skupina autora
189,00 kn

25,08 €

HRVATSKA GRAMATIKA - priručnik za srednje i visoko obrazovanje: Skupina autora

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 11.10.2022