text.skipToContent text.skipToNavigation

Nagradni natječaj: „Osvoji ERGOVISION stolicu!''

Nagradni natječaj priređuje i organizira Ekupi d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija, OIB: 67567085531, ID kod: HR – AB – 01 – 080738498, adresa: Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2: Trajanje natječaja

Nagradni natječaj: „Osvoji ERGOVISION stolicu“ traje od 13.1.2023. do 27.1.2023. u 23:59h.

Članak 3: Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje trebaju u komentar objave nagradnog natječaja odgovoriti na pitanje: „Napiši nam koliko na tvoju igru utječe gaming oprema i zašto?“

Članak 4: Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje jednog najkreativnijeg sudionika koji je ispunio sve uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Facebook profilu) bit će objavljeno u komentaru objave nagradnog natječaja na Facebook stranici eKupi.hr (30.1.2023. do 16:00h).

Članak 5: Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale (fotografije) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. eKupi ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

Članak 6: Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji najmanje mjesec dana nisu osvojili nagradu u nekom od eKupi nagradnih natječaja.

Članak 7: Odabir dobitnika

Kriterij odabira je kreativnost odgovora. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija eKupi koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 8: Nagrada

1x Ergovision Throne 02, gaming stolica, crna

Nagradu nije moguće mijenjati za novac i nije prenosiva.

Članak 9: Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, eKupi će objaviti dobitnika nagrade u sklopu komentara na objavi natječaja na Facebook stranici.

Članak 10: Diskvalifikacije sudionika

· 1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju;

· 2. Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;

· 3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;

· 4. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;

· 5. Ukoliko se utvrdi da je dobitnik osvojio nagradu u proteklih mjesec dana.

Članak 11: Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka/Instagrama, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za: a) (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook/Instagram b) sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook/Instagram c) bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju d) bilo kakve posljedice korištenja nagrada

Članak 12 : Nadopune Pravila natječaja

Izvođač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

Članak 13.: Zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je Ekupi d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija, OIB: 67567085531.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz presumirane privole koju nam dajete prijavom na nagradni natječaj. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora. Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana te će ih voditelj obrade na temelju legitimnog interesa koristiti u svrhu obavještavanja o ponudama, akcijama, drugim nagradnim natječajima ili zanimljivim sadržajima koje dobitnik kao ispitanik može očekivati s obzirom na sudjelovanje i dobitak u ovom nagradnom natječaju. U svakom trenutku možete prigovoriti potonjoj obradi.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Ekupi d.o.o. Uz navedeno, pristup vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu IT podršci prilikom održavanja sustava i koji pomažu u obradi osobnih podataka putem tih sustava. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici nagrade igre smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Ekupi d.o.o. putem e-maila: ili na adresu Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb. Ukoliko smatrate da se vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.