text.skipToContent text.skipToNavigation

23 pronađenih proizvoda
Logika i dokazi, Sandro Skansi, Sandro Skansi
Logika i dokazi, Sandro Skansi, Sandro Skansi
162,00 kn

21,50 €

Riječ je o novom izdanju sveučilišnog udžbenika koji je nastao nakon objavljenog priručnika pod istim imenom. Udžbenik daje pregled logike od samih njezinih osnova, kroz koje se razvija intuicija p...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Vođeno istraživačko učenje – učenje u 21. stoljeću, Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, Ann K. Caspari
Vođeno istraživačko učenje – učenje u 21. stoljeću, Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, Ann K. Caspari
169,00 kn

22,43 €

Vođeno istraživačko učenje - Što je to? Vođeno istraživačko učenje jest način poučavanja i učenja koji školu pretvara u suradničku istraživačku zajednicu. Osmišljava ga i usmjerava tim za učenje k...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Čitanje - poučavanje i učenje
Čitanje - poučavanje i učenje
129,00 kn

17,12 €

Čitanje - poučavanje i učenje jest vrijedno i sveobuhvatno djelo iz kojega se iščitava višegodišnje sustavno teoretsko, praktično i istraživačko bavljenje poučavanjem nastavnog predmeta Hrvatski j...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija, Neven Elezović, Mate Puljiz, Neven Elezović, Mate Puljiz
Laplaceova transformacija. Fourierov red i Fourierova transformacija, Neven Elezović, Mate Puljiz, Neven Elezović, Mate Puljiz
114,00 kn

15,13 €

Ova je knjiga prvi dio udžbenika za predmet Matematička analiza 3 koji se od šk. god. 2019./ 20. (ponovno) predaje studentima druge godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagre...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Europsko privatno pravo – posebni dio, Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
Europsko privatno pravo – posebni dio, Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
359,00 kn

47,65 €

Udžbenik je nastavak udžbenika Europsko privatno pravo – opći dio. Jedinstven je i prvi udžbenik o europskome privatnom pravu u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava po...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Kompleksna Analiza, Neven Elezović
Kompleksna Analiza, Neven Elezović
138,00 kn

18,32 €

Ovaj sveučilišni udžbenik pokriva gradivo predmeta Kompleksna analiza koji se predaje studentima prve godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Slično gradivo sluša se i na ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Načini gledanja, John Berger
Načini gledanja, John Berger
129,00 kn

17,12 €

„Načini gledanja“ zbirka je sedam eseja o vizualnoj umjetnosti, od kojih su četiri tekstualna i tri isključivo slikovna. Knjiga se temelji na istoimenoj dokumentarnoj seriji BBC-a koju je uredio i ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju, Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić, Marija Sitar
Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju, Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić, Marija Sitar
179,00 kn

23,76 €

U priručniku Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju razrađen je model socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koji je utemeljen na suvremenim...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika, Ana Petravić
Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika, Ana Petravić
229,00 kn

30,39 €

U hrvatskoj znanstvenoj publicistici ne postoji djelo koje se međukulturnom kompetencijom bavi na tako cjelovit način. Potencijalni čitatelji u djelu će naći iznimno vrijedne nove spoznaje utemelje...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji, Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić
Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji, Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić
279,00 kn

37,03 €

Sveučilišni udžbenik TERENSKE I LABORATORIJSKE VJEŽBE I STATISTIČKE METODE U EKOLOGIJI obuhvaća terenske i laboratorijske vježbe uključene u programe više kolegija koji se predaju u sklopu studija ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Agencije za odnose s javnošću, Mirela Holy
Agencije za odnose s javnošću, Mirela Holy
179,00 kn

23,76 €

Agencije za odnose s javnošću Mirele Holy prva je znanstvena knjiga, a i udžbenik na Sveučilištu Vern'', koja se u okviru područja odnosa s javnošću bavi upravo agencijama. Iako su ove teme već obr...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Radno pravo, Andrijana Bilić
Radno pravo, Andrijana Bilić
320,00 kn

42,47 €

Iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja prava i grane radnog i socijalnog prava u povijesti hrvatske akademske radnopravne zajednice, ne nalazimo mnoga djela kada razmatramo standarde sv...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Teorija brojeva, Andrej Dujella
Teorija brojeva, Andrej Dujella
190,00 kn

25,22 €

Teorija brojeva u koju čitatelja uvodi ovaj udžbenik je jedna od najstarijih i središnjih grana matematike. To je ujedno najproučavanija grana matematike iz koje su proizašli mnogi najpoznatiji mat...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Uvod u programiranje, visokoškolski sveučilišni udžbenik, prof. dr. sc. Vedran Mornar
Uvod u programiranje, visokoškolski sveučilišni udžbenik, prof. dr. sc. Vedran Mornar
219,00 kn

29,07 €

Ovaj udžbenik u cijelosti pokriva te proširuje gradivo iz istoimenog predmeta koji se od 2018./2019. predaje na FER-u. Knjiga sadrži kratki povijesni pregled razvoja računarstva radi upoz...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Prijenos zvuka, Hrvoje Domitrović, Kristian Jambrošić, Antonio Petošić
Prijenos zvuka, Hrvoje Domitrović, Kristian Jambrošić, Antonio Petošić
144,00 kn

19,11 €

Knjiga se temelji se na materijalima za predavanja iz predmeta Prijamnici koji se predavao na diplomskom studijskom programu FER-1, te predmeta Prijenos zvuka koji se predaje na preddiplomskom stud...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Formalni jezici i prevodioci regularni izrazi, gramatike, automati, Zdravko Dovedan Han
Formalni jezici i prevodioci regularni izrazi, gramatike, automati, Zdravko Dovedan Han
122,00 kn

16,19 €

Ovo je prva od triju knjiga namijenjenih, u prvom redu, studentima studija društveno-humanističke informatike i opće informatologije na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofsko...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Vježbe iz fizike i biofizike, Nadica Maltar Strmečki, Dijana Žilić, Ana Pavić Grego
Vježbe iz fizike i biofizike, Nadica Maltar Strmečki, Dijana Žilić, Ana Pavić Grego
70,00 kn

9,29 €

Priručnik se sastoji od knjige i mape s 34 radna lista. U 18 poglavlja obrađeno je ukupno 13 vježbi iz područja fizike i biofizike, neophodnih za daljnje obrazovanje studenata veterinarske medicine.

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Softversko inženjerstvo
Softversko inženjerstvo
144,00 kn

19,11 €

Ovaj sveučilišni udžbenik sadrži predavanja iz kolegija Softversko inženjerstvo koji se predaje studentima diplomskog studija Računarstvo i matematika na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Za...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Formalni jezici i prevodioci sintaksna analiza i primjene, Zdravko Dovedan Han
Formalni jezici i prevodioci sintaksna analiza i primjene, Zdravko Dovedan Han
122,00 kn

16,19 €

Ovo je druga od triju knjiga i opisuje postupke sintaksne analize (parsanja), odnosno prepoznavanja. Posvećena je problemima sintaksne analize beskontekstnih jezika, kontekstnih jezika i jezika sa ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Vještine učenja, Stella Cottrell
Vještine učenja, Stella Cottrell
169,00 kn

22,43 €

NAUČITE BRZO I JEDNOSTAVNO UČITI NAJBOLJI PRIRUČNIK ZA UČENJE DJELO AUTORICE BESTSELERA PRODANIH U MILIJUN PRIMJERAKA Nije važno pripremate li se za studij ili već studirate, jeste li na prijedipl...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 06.10.2022

Strukture podataka i algoritmi, Robert Manger
Strukture podataka i algoritmi, Robert Manger
144,00 kn

19,11 €

Ovaj udžbenik sadržava predavanja iz predmeta “Strukture podataka i algoritmi” koji se predaje studentima matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagre...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Formalni jezici i prevodioci prevođenje i primjene, Zdravko Dovedan Han
Formalni jezici i prevodioci prevođenje i primjene, Zdravko Dovedan Han
133,00 kn

17,65 €

Ovo je treća od triju knjiga koje obrađuju teme iz formalnih jezika i prevodilaca. Posvećena je problemima teorije prevođenja i primjenama, posebno u dizajnu interpretatora i predprocesora.

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022

Matematičke osnove statistike, Kristijan Iličić
Matematičke osnove statistike, Kristijan Iličić
173,00 kn

22,96 €

Knjiga je namijenjena svima koji na temeljnoj razini žele shvatiti zakonitosti statistike i njezinu primjenu. Sadržaj je odabran da u što većoj mjeri obuhvati potrebe studenata tehničkih i prirodos...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 10.10.2022