text.skipToContent text.skipToNavigation
˄
  • 1(current)
  • 2
  • 3
3.119 pronađenih proizvoda
Likovna Umjetnost i zabava na državnoj maturiI: Kristina Rismondo, Sanja Nejašmić
Likovna Umjetnost i zabava na državnoj maturiI: Kristina Rismondo, Sanja Nejašmić
99,00  kn
Priručnik za pripremu ispita državne mature iz likovne Umjetnost i zabavai Usklađeno s Ispitnim katalogom za likovnu Umjetnost i zabava - obrađena sva područja ispitivanja: poznavanje i razumijev...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Čitanje - poučavanje i učenje
Čitanje - poučavanje i učenje
129,00  kn
Čitanje - poučavanje i učenje jest vrijedno i sveobuhvatno djelo iz kojega se iščitava višegodišnje sustavno teoretsko, praktično i istraživačko bavljenje poučavanjem nastavnog predmeta Hrvatski j...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

VELIKI ŠKOLSKI LEKSIKON: Skupina autora
VELIKI ŠKOLSKI LEKSIKON: Skupina autora
479,00  kn
VELIKI ŠKOLSKI LEKSIKON: Skupina autora

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

LEKSIKON FIZIKE: Vjera Lopac
LEKSIKON FIZIKE: Vjera Lopac
179,00  kn
LEKSIKON FIZIKE: Vjera Lopac

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Teorija brojeva, Andrej Dujella
Teorija brojeva, Andrej Dujella
190,00  kn
Teorija brojeva u koju čitatelja uvodi ovaj udžbenik je jedna od najstarijih i središnjih grana matematike. To je ujedno najproučavanija grana matematike iz koje su proizašli mnogi najpoznatiji mat...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji, Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić
Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji, Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić
279,00  kn
Sveučilišni udžbenik TERENSKE I LABORATORIJSKE VJEŽBE I STATISTIČKE METODE U EKOLOGIJI obuhvaća terenske i laboratorijske vježbe uključene u programe više kolegija koji se predaju u sklopu studija ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

ŠKOLICA - radni listovi za hrvatski jezik za predškolski odgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
ŠKOLICA - radni listovi za hrvatski jezik za predškolski odgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
59,00  kn
Radni listovi za hrvatski jezik SLOVA I JA pomažu u razvoju komunikacijske kompetencije, izražavanju misli, osjećaja, postavljanju pitanja, davanju odgovora, razgovaranju o bliskim temama, govorenj...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika, Ana Petravić
Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika, Ana Petravić
229,00  kn
U hrvatskoj znanstvenoj publicistici ne postoji djelo koje se međukulturnom kompetencijom bavi na tako cjelovit način. Potencijalni čitatelji u djelu će naći iznimno vrijedne nove spoznaje utemelje...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Ovisnosti - Prevencija, liječenje i oporavak, prof. dr. sc. Zoran Zoričić
Ovisnosti - Prevencija, liječenje i oporavak, prof. dr. sc. Zoran Zoričić
199,00  kn
Ovisnosti - Prevencija, liječenje i oporavak sveučilišni je udžbenik koji po prvi put cjelovito i objedinjeno piše o svim ovisnostima te prikazuje modele tretmana ovisnosti razvijene u našoj zemlji...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Digitalni sustavi, Uroš Peruško, Vlado Glavinić
Digitalni sustavi, Uroš Peruško, Vlado Glavinić
279,00  kn
Sadržaj knjige obuhvaća suštinske koncepcije, teoriju, projektiranje i osnove mikroelektroničke implementacije digitalnih sklopova i sustava. Kao udžbenik namijenjena je studentima Fakulteta elektr...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Vođeno istraživačko učenje – učenje u 21. stoljeću, Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, Ann K. Caspari
Vođeno istraživačko učenje – učenje u 21. stoljeću, Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, Ann K. Caspari
169,00  kn
Vođeno istraživačko učenje - Što je to? Vođeno istraživačko učenje jest način poučavanja i učenja koji školu pretvara u suradničku istraživačku zajednicu. Osmišljava ga i usmjerava tim za učenje k...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Užetne Sabirnice U Visokonaponskim Postrojenjima - 1. Dio, Velimir Ravlić
Užetne Sabirnice U Visokonaponskim Postrojenjima - 1. Dio, Velimir Ravlić
399,00  kn
Sabirnice čine okosnicu na koju se povezuju ostali dijelovi postrojenja, tako da njihov kvar ili bilo kakva neispravnost može dovesti do ispada postrojenja i prekida napajanja električnom energijom...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

ŠKOLICA - radni listovi za prirodu i društvo za predškolski odgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
ŠKOLICA - radni listovi za prirodu i društvo za predškolski odgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
32,00  kn
Polazeći od djetetova poimanja sebe i svijeta, radni listovi za prirodu i društvo nose naslov SVIJET I JA. Počinju predstavljanjem djeteta i njegovih svakidašnjih aktivnosti kojima se potiču komuni...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju, Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić, Marija Sitar
Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju, Dejana Bouillet, Jelena Bićanić, Ana Ivančan, Dubravka Novosel Guszak, Alma Rovis Brandić, Marija Sitar
179,00  kn
U priručniku Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju razrađen je model socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koji je utemeljen na suvremenim...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Agencije za odnose s javnošću, Mirela Holy
Agencije za odnose s javnošću, Mirela Holy
179,00  kn
Agencije za odnose s javnošću Mirele Holy prva je znanstvena knjiga, a i udžbenik na Sveučilištu Vern'', koja se u okviru područja odnosa s javnošću bavi upravo agencijama. Iako su ove teme već obr...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

GET READY FOR THE MATURA EXAM A2/B1 razina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR)-osnovna  razina - priručnik engleskog jezika za maturu, Ana Eterović, Ksenija Halter
GET READY FOR THE MATURA EXAM A2/B1 razina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR)-osnovna razina - priručnik engleskog jezika za maturu, Ana Eterović, Ksenija Halter
129,00  kn
Ovaj priručnik namijenjen je učenicima koji se odluče polagati ispit osnovne jezične razine na državnoj maturi. A2/B1 razina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR) U prir...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Pokusi iz kemije za državnu maturu, Dubravka Turčinović
Pokusi iz kemije za državnu maturu, Dubravka Turčinović
119,00  kn
Priručnik Pokusi iz kemije za državnu maturu napisan je kako bi nastavnicima i učenicima olakšao primjenu ovog dijela Ispitnog kataloga – vezanog uz praktični rad na nastavi. Svaki je od sedamnaest...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

ŠKOLICA - radni listovi za matematiku za predškolskiodgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
ŠKOLICA - radni listovi za matematiku za predškolskiodgoj - 5-7 godina, Jadranka Jurić, Ankica Španić
49,00  kn
Radni listovi za matematiku MATEMATIKA I JA pomažu djetetu u uočavanju razlika i sličnosti čime počinje proces izdvajanja nebitnih i uopćavanja bitnih osobina. Dijete se potiče na promatranje, uspo...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Užetne Sabirnice U Visokonaponskim Postrojenjima - 2. Dio, Velimir Ravlić
Užetne Sabirnice U Visokonaponskim Postrojenjima - 2. Dio, Velimir Ravlić
399,00  kn
Knjiga Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima sastoji se od petnaest poglavlja u dva dijela. U drugom dijelu su sedmo, osmo, deveto, deseto, jedanaesto, dvanaesto, trinaesto, četrnaesto ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

LEKSIKON HRVATSKIH PISACA: Skupina autora
LEKSIKON HRVATSKIH PISACA: Skupina autora
349,00  kn
LEKSIKON HRVATSKIH PISACA: Skupina autora

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Povijest na državnoj maturi: Miroslav Šašić
Povijest na državnoj maturi: Miroslav Šašić
139,00  kn
Priručnik za pripremu ispita državne mature iz povijesti Namijenjen je: gimnazijalcima koji su izabrali povijest na državnoj maturi, kao pomoć i savjetnik u ponavljanju kompleksnog gradiva četve...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Geografija na državnoj maturi: Ružica Vuk, Suzana Nebeski Hostić
Geografija na državnoj maturi: Ružica Vuk, Suzana Nebeski Hostić
139,00  kn
Priručnik za pripremu ispita državne mature iz geografije . Usklađen s Ispitnim katalogom za geografiju - obrađena sva područja ispitivanja: geografska znanja i vještine u sklopu opće, društvene, ...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Hrvatski na prijemnom ispitu: Marina Čubrić, Zrinko Turalija
Hrvatski na prijemnom ispitu: Marina Čubrić, Zrinko Turalija
63,00  kn
Ova zanimljiva i sveobuhvatna zbirka testova sadrži više od tisuću pitanja iz srednjoškolskoga gradiva hrvatskoga jezika, popraćenih odgovorima i informacijom u kojemu se udžbeniku ili priručniku n...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

1001 pitanje iz Hrvatskog jezika: Marina Čubrić, Ivanka Dlaka, Marica Kurtak
1001 pitanje iz Hrvatskog jezika: Marina Čubrić, Ivanka Dlaka, Marica Kurtak
85,00  kn
ZBIRKA TESTOVA SA ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH NATJECANJA U POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE Zbirka pitanja sa županijskuh i državnih natjecanja sadržava pitanja i odgovore s područja hrva...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

Structures in context: Vlatka Ivić, Aleksandra Pavličević
Structures in context: Vlatka Ivić, Aleksandra Pavličević
99,00  kn
Engleski jezik Ponavljanje i uvježbavanje osnovnih gramatičkih struktura: imenice, tvorba i upotreba aktivnih i pasivnih glagolskih vremena, pomoćni i modalni glagoli, zamjenice, pridjevi, prilozi,...

Povrat robe moguć unutar 14 dana

Dostavljamo već od 09.07.2020

  • 1(current)
  • 2
  • 3